Emend 3 Tabl 80mg/125mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Afhaalkluisje- Easy Collect 24/7

Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Harde capsule.

De capsule 125 mg is ondoorschijnend, wit/roze met '462' en '125 mg' radiaal bedrukt met zwarte inkt. De capsule 80 mg is ondoorschijnend, wit met '461' en '80 mg' radiaal opgedrukt met zwarte inkt.

Gebruik

Dosering

EMEND wordt 3 dagen gegeven als onderdeel van een combinatiebehandeling met een corticosteroïd en een 5HT3-antagonist. De aanbevolen dosis is 125 mg oraal eenmaal daags één uur voor aanvang van chemotherapie op dag 1 en 80 mg oraal eenmaal daags op de dagen 2 en 3.

De volgende behandelschema's worden aanbevolen voor de preventie van misselijkheid en braken na emetogene chemotherapie bij de behandeling van kanker:

Behandelschema hoog-emetogene chemotherapie

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

EMEND

125 mg oraal

80 mg oraal

80 mg oraal

geen

Dexamethason

12 mg oraal

8 mg oraal

8 mg oraal

8 mg oraal

5HT3-antagonisten

Standaarddosering 5HT3-antagonisten. Zie de productinformatie van de geselecteerde 5HT3-antagonist voor de juiste doseringsinformatie

geen

geen

geen

Dexamethason moet op dag 1, 30 minuten vóór chemotherapie worden toegediend en op de dagen 2 - 4 in de ochtend. De dosis dexamethason bepaalt de interacties met het werkzame bestanddeel.

Behandelschema matig-emetogene chemotherapie

Dag 1

Dag 2

Dag 3

EMEND

125 mg oraal

80 mg oraal

80 mg oraal

Dexamethason

12 mg oraal

geen

geen

5HT3-antagonisten

Standaarddosering 5HT3-antagonisten. Zie de productinformatie van de geselecteerde 5HT3-antagonist voor de juiste doseringsinformatie

geen

geen

Dexamethason moet op dag 1, 30 minuten vóór chemotherapie worden toegediend. De dosis dexamethason bepaalt de interacties met het werkzame bestanddeel.

Er zijn beperkte werkzaamheidsgegevens over de combinatie met andere corticosteroïden en

5-HT3-antagonisten. Voor aanvullende informatie over de gelijktijdige toediening met corticosteroïden.Zie de Samenvatting van de Productkenmerken van gelijktijdig toegediende 5HT3-antagonisten.

Speciale populaties

Ouderen (≥ 65 jaar)

Voor ouderen hoeft de dosering niet te worden aangepast (zie rubriek 5.2).

Geslacht

Er is geen dosisaanpassing nodig op basis van geslacht (zie rubriek 5.2).

Nierfunctiestoornis

Bij patiënten met nierfunctiestoornis of patiënten met nierlijden in het laatste stadium die hemodialyse ondergaan (zie rubriek 5.2) hoeft de dosering niet te worden aangepast.

Leverfunctiestoornis

Voor patiënten met lichte leverfunctiestoornis hoeft de dosering niet te worden aangepast. Er zijn beperkte gegevens bij patiënten met matig-ernstige leverfunctiestoornis en geen gegevens bij patiënten met ernstige leverfunctiestoornis. Aprepitant moet bij deze patiënten voorzichtig worden toegepast

Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van EMEND bij kinderen en adolescenten onder de 18 oud zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Wijze van toediening

De harde capsule dient in zijn geheel te worden doorgeslikt.

EMEND kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Samenstelling

Elke capsule van 125 mg bevat 125 mg aprepitant. Elke capsule van 80 mg bevat 80 mg aprepitant.

Hulpstof met bekend effect:

Elke capsule bevat 125 mg sucrose (in de 125 mg capsule),

Hulpstof met bekend effect:

Elke capsule bevat 80 mg sucrose (in de 80 mg capsule).

Lijst van hulpstoffen

Inhoud capsule

Sucrose

Microkristallijne cellulose (E 460)

Hydroxypropylcellulose (E 463)

natriumlaurylsulfaat

Omhulling capsule (125 mg)

Gelatine

Titaandioxide (E 171)

Rood ijzeroxide (E 172)

Geel ijzeroxide (E 172)

Omhulling capsule (80 mg)

Gelatine

Titaandioxide (E 171)

Drukinkt

Schellak

Kaliumhydroxide

Zwart ijzeroxide (E 172)

Indicatie

Preventie van misselijkheid en braken in de acute en latere fase na hoog-emetogene chemotherapie met cisplatine bij de behandeling van kanker bij volwassenen.

Preventie van misselijkheid en braken na matig-emetogene chemotherapie bij de behandeling van kanker bij volwassenen.

EMEND 125 mg/80 mg wordt toegediend als onderdeel van combinatietherapie

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor (een van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen). Gelijktijdig gebruik met pimozide, terfenadine, astemizol of cisapride).

Details
CNK2124196
FabrikantenMSD Belgium
Breedte111 mm
Lengte162 mm
Diepte20 mm
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter