Nuttige links

Nuttige nummers

 • Europees noodnummer 112
 • Brandweer/Ziekenwagen 100
 • Politie 101
 • Antigifcentrum 070 245 245
 • Brandwondencentrum 022 686 200
 • Tele-onthaal 106
 • Zelfmoordlijn 1813
 • Childfocus 116 000
 • Wachtdienst dokters 1733
 • Wachtdienst apothekers 0903 99 000
 • Hulplijn voor vragen over geweld, misbruik, kindermishandeling 1712
 • De Druglijn 078 151 020
 • Awel (luistert naar kinderen/jongeren) 102
 • Stichting tegen kanker 0800 15 802
 • Aids/SOA telefoon 078 151 515

Wachtdiensten

Nuttige links