Sterop Proc Hcl 100mg 10ml 100 Amp

Op voorschrift
Geneesmiddel
Ja
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhaling in apotheek

Levering binnen Duffel

Afhaalkluisje- Easy Collect 24/7

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Procaine HCl Sterop wordt subcutaan of intramusculair toegediend.

De arts zal de toe te dienen dosis bepalen naargelang het soort anesthesie en het gewenste effect.

Reanimatiemateriaal, zuurstof en andere reanimatiegeneesmiddelen moeten binnen bereik zijn als Procaine HCl Sterop wordt toegediend.

Heeft u te veel van Procaine HCl Sterop gebruikt?

Wanneer u te veel van Procaine HCl Sterop heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

De symptomen bij een overdosering zijn agitatie, zenuwachtigheid, ongecontroleerde oogbewegingen, misselijkheid, braken, convulsies, ademhalingsstilstand, coma, evenals een bloeddrukdaling met bleekheid, transpiratie, te lage bloeddruk en hartritmestoornissen.

Bij de eerste tekenen van toxiciteit moet de injectie stopgezet worden.
De behandeling zal symptomatisch zijn en bestaat uit het behouden van de circulatie met behulp van vloeistof en van de ademhaling met ademhalingsondersteuning en uit het controleren van convulsies met benzodiazepinen. Aanhoudende convulsies worden behandeld met intraveneuze injectie van fenobarbital.

Indicatie

Procaïne is een lokaal anestheticum. De belangrijkste werking is het verminderen of onderdrukken van pijn.
Procaïne wordt als lokale anesthesie gebruikt bij heelkundige ingrepen die geen algemene anesthesie vereisen.

Contra indicatie

• Overgevoeligheid voor procaïne of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
• Overgevoeligheid voor lokale anesthetica van het estertype en voor para-gesubstitueerde producten van het type parahydroxybenzoaat.
• Bij allergische patiënten (astma, hooikoorts, netelroos, …)
• Myasthenie gravis.
• Bij patiënten die lijden aan: hypovolemie, ernstige atrioventriculaire blok, bradycardie, hartdecompensatie, hypotensie.
• Bij patiënten die behandeld worden met MAO-remmers, tricyclische antidepressiva en bloedverdunners.
• Bij patiënten die behandeld worden met anticholinesterase-geneesmiddelen of die een laag cholinesterasegehalte in het plasma hebben.
• Kinderen jonger dan 12 jaar.
• Het geneesmiddel niet injecteren in geval van een infectie of een ontsteking van de injectieplaats (contra-indicatie in verband met de gebruikte anesthesietechniek)
• Het gebruik van procaïne is gecontra-indiceerd in geval van septicemie en ernstige leverfunctiestoornis.

Gegevens
CNK1847805
MerkenSterop
Breedte120 mm
Lengte165 mm
Diepte220 mm
Bijsluiter